Notice: Undefined property: stdClass::$tree in /public_html/portal/includes/menu.php on line 52 Goleniowska szkoła pod żaglami

Godziny otwarcia

dział organizacyjny:
pn.-pt. 7.30 - 16.00

dział księgowości i kadr:
pn - pt. 7.30 - 15.30

dział kultury fizycznej:
pn - pt.  7.30 - 15.30

Nasz adres

ul. Sportowa 25
72-100 Goleniów
tel./faks: 91 418 21 04
tel./faks: 91 407 15 02
tel. kom. 601 967 194 (po zamknięciu Działu Organizacyjnego)
www.osir.goleniow.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Marina Lubczyna

Marina Lubczyna
ul. Żeglarska 2
72-105 Lubczyna

tel: 91 419 16 12

kom. kierownik: +48 691 640 765
kom. bosman: +48 722 197 196

logo

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Posiadamy tanie miejsca na Twoją reklamę na terenie stadionu miejskiego, na Ośrodku Wodnym w Lubczynie oraz Zespole Boisk Sportowych (ORLIK II). Zadzwoń: 091 418 21 04 lub 091 407 15 02

 

Goleniowska szkoła pod żaglami

 Wstęp.

Projekt ,,Goleniowska Szkoła pod żaglami” skierowany jest dla wszystkich uczniów klas siódmych szkół podstawowych dla których gmina Goleniów jest organem prowadzącym. Celem projektu jest zapoznanie wszystkich uczniów z podstawową wiedzą i umiejętnościami z żeglarstwa przy wykorzystaniu przystani żeglarskiej w Lubczynie i jachtów OSiR. Uczniowie wraz z wychowawcą klasy uczestniczyć będą w jednodniowym rejsie łodzią żaglową po jeziorze Dąbie. Głównym założeniem projektu jest pokazanie młodzieży żeglarstwa jako formy aktywnego spędzenia czasu wolnego i nowej atrakcyjnej aktywności ruchowej. Ukazanie piękna żeglarstwa i akwenu wodnego jeziora Dąbie. Interdyscyplinarny charakter projektu ma propagować szeroko rozumianą edukację wodną i ekologiczną. Projekt ,,Goleniowska Szkoła pod żaglami” to działanie wieloletnie. Projekt realizowany w każdym roku szkolnym ma doprowadzić do systemowej realizacji celów, tak by wszyscy uczniowie kończący szkołę podstawową w gminie Goleniów poznali żeglarstwo jako formę aktywności ruchowej. W danym roku szkolnym klasy szkolne podzielone na wachty zgodnie z harmonogramem realizować będą zajęcia praktyczne z żeglarstwa w wymiarze 6 godzin. Szczegółowy zakres realizacji ,,Goleniowskiej Szkoły pod żaglami” przedstawiony jest w harmonogramie realizacyjnym.

I. Cele ogólne programu.

1. Zapoznanie uczniów z żeglarstwem. 2. Bezpieczny i zgodny z naturą wypoczynek nad wodą.

 

II. Cele szczegółowe programu.

1. Wyposażenie uczniów w elementarną wiedzę żeglarską. 2. Sterowanie jachtem. 3. Wyrabianie samodzielności w zakresie podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. 4. Doskonalenie umiejętności i sprawności fizycznej. 5. Poznawania piękna przyrody i żywiołów. 6. Przygotowanie i współdziałanie w grupie. 7. Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych członków załogi.

 

III. Przewidywane osiągnięcia uczestników zajęć.

1. Kompetencje ogólne. 1.1. Zdobycie elementarnej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa. 1.2. Poznanie akwenu J. Dąbie. 1.3. Poprawienie ogólnej sprawności fizycznej. 1.4. Wzmocnienie pozytywnych cech charakteru.

 

IV. Opis projektu.

Projekt zakłada realizację w siódmych klasach szkół podstawowych zajęć z żeglarstwa w Ośrodku Wodnym w Lubczynie. Uczniowie realizować będą w formie zajęć sportowo – rekreacyjnych – 6 godzinny rejs łodziami żaglowymi, pod opieką instruktorów żeglarstwa w obecności wychowawcy klasy. Poznawać będą w praktyce budowę jednostki pływającej, zasady wykorzystania warunków nautycznych, zasady bezpieczeństwa, samodzielnego prowadzenia jachtu. Każdy uczeń wykonywał będzie pracę na szotach, żaglach i na sterze. Uczniowie zapoznają się z akwenem J. Dąbie i zasadami ekologicznych działań na akwenach wodnych. Uczniom zostanie również przekazana wiedza historyczna związana z działaniami miast hanzeatyckich i kadłubem statku betonowego z okresu II Wojny Światowej. Projektem w każdym roku szkolnym objęci są wszyscy uczniowie pierwszych klas szkół gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest gmina Goleniów. Oddział szkolny będzie dzielony na 2 grupy zajęciowe - wachty jednostki żaglowej. W projekcie biorą udział uczniowie niepełnosprawni z klas integracyjnych poszczególnych gimnazjów. Projekt w danym roku szkolnym realizowany będzie w okresie od maja do września z wyłączeniem okresu wakacji. Zajęcia rozpoczynać będą się na przystani w Lubczynie od zapoznania z zasadami bezpiecznego żeglowania i kontynuowane na jednostkach żaglowych zgodnie z harmonogramem realizacyjnym. Uczniowie dowożeni będą do Lubczyny na Przystań Żeglarską przez autobus szkolny.

Zestawienie zbiorcze szkół które wezmą udział w projekcie w roku szkolnym 2018- 2019.

Szkoła

Klasa

L. uczn.

Grupa / l. uczniów

Wychowawca

 

 

SP 1

VII a

17

1

9

Ewa Zoń-Zbonikowska

 

 

2

8

 

 

Razem

1

17

2

17

 

 

 

SP 2

VII a

24

1

12

Elżbieta Sieczko

 

 

2

12

 

 

VII b

21

1

11

Marta Jerlecka

 

 

2

10

 

 

VII c

25

1

13

Izabela Góra

 

 

2

12

 

 

VII d

21

1

11

Małgorzata Nazim

 

 

2

10

 

 

Razem

4

91

8

91

 

 

 

SP 3

VII

18

1

9

Izabela Tymińska-Wąż

 

 

2

9

 

 

Razem

1

18

2

18

 

 

 

SP 4

VII a

17

1

9

Dorota Bragiel

 

 

2

8

 

 

VII b

26

1

13

Żaneta Bogdańska

 

 

2

13

 

 

VII c

18

1

9

Agnieszka Zaranek

 

 

2

9

 

 

Razem

3

61

6

61

 

 

 

SP 5

VII a

26

1

13

Joanna Niewiarowska

 

 

2

13

 

 

Razem

1

26

2

26

 

 

 

ZSP Kliniska Wielkie

VII a

17

1

9

Danuta Kasprzycka

 

 

2

8

 

 

VII b

19

1

10

Daniel Halicki

 

 

2

9

 

 

Razem

2

36

4

36

 

 

 

SP Lubczyna

VII

9

1

9

Michalina Urbańska

 

 

Razem

1

9

1

9

 

 

 

SP Krępsko

VII

10

1

10

Magdalena Korzeniewska

 

 

Razem

1

10

1

10

 

 

 

SP Białuń

VII

15

1

8

Urszula Pomocka

 

 

2

7

 

 

Razem

1

15

2

15

 

 

 

ZSP Mosty

VII

13

1

13

Elżbieta Karżel

 

 

Razem

1

13

1

13

 

 

 

Ogółem

16

296

29

296

 

 

* klasa integracyjna2. Harmonogram realizacji projektu.

 

Szkoła

Klasa

L. uczn.

Grupa / l. uczniów

Termin zajęć

Godz. zajęć

Prowadz.

zajęcia

SP 1

VII a

17

1

9

 

8.30-13.00

 

2

8

 

Razem

1

17

2

17

 

 

 

SP 2

VII a

24

1

12

 

8.30-13.00

 

2

12

 

VII b

21

1

11

 

8.30-13.00

 

2

10

 

VII c

25

1

13

 

8.30-13.00

 

2

12

 

VII d

21

1

11

 

8.30-13.00

 

2

10

 

Razem

4

91

8

91

 

 

 

SP 3

VII

18

1

9

 

8.30-13.00

 

2

9

 

Razem

1

18

2

18

 

 

 

SP 4

VII a

17

1

9

 

8.30-13.00

 

2

8

 

VII b

26

1

13

 

8.30-13.00

 

2

13

 

VII c

18

1

9

 

8.30-13.00

 

2

9

 

Razem

3

61

6

61

 

 

 

SP 5

VII a

26

1

13

 

8.30-13.00

 

2

13

 

Razem

1

26

2

26

 

 

 

ZSP Kliniska Wielkie

VII a

17

1

9

 

8.30-13.00

 

2

8

 

VII b

19

1

10

 

8.30-13.00

 

2

9

 

Razem

2

36

4

36

 

 

 

SP Lubczyna

VII

9

1

9

 

8.30-13.00

 

Razem

1

9

1

9

 

 

 

SP Krępsko

VII

10

1

10

 

8.30-13.00

 

Razem

1

10

1

10

 

 

 

SP Białuń

VII

15

1

8

 

8.30-13.00

 

2

7

 

Razem

1

15

2

15

 

 

 

ZSP Mosty

VII

13

1

13

 

8.30-13.00

 

Razem

1

13

1

13

 

 

 

Ogółem

16

296

29

296

 

 


3. Kadra instruktorska prowadząca zajęcia.

L.p

Nazwisko i imię

Stopień żeglarski

Funkcja

 

1

Marcin Spiżewski

Sternik jachtowy

Instruktor

 

2

 

 

Instruktor

 

3

Andrzej Łukasiak

Sternik jachtowy

Koordynator projektu

 

 

4. Dowozy uczniów na przystań do Lubczyny.

L.p

Termin zajęć

Szkoła/ klasa / l. Ucz.

Godz. odjazdu szkoła

Godz. odjazdu Lubczyna

1.

 

SP 1 / VII / 17

G - L godz. 8.00

L - G 13.30

2.

 

SP 2 / VII / 24

G - L godz. 8.00

L - G 13.30

3.

 

SP 2 / VII / 21

G - L godz. 8.00

L - G 13.30

4.

 

SP 2 / VII /25

G - L godz. 8.00

L - G 13.30

5.

 

SP 2 / VII / 21

G - L godz. 8.00

L - G 13.30

6.

 

SP 3 / VII / 18

GH - L godz. 8.00

L - GH 13.30

7.

 

SP 4 / VII / 17

G - L godz. 8.00

L - G 13.30

8.

 

SP 4 / VII / 26

G - L godz. 8.00

L - G 13.30

9.

 

SP 4 / VII / 18

G - L godz. 8.00

L - G 13.30

10.

 

SP 5 / VII / 26

G - L godz. 8.00

L - G 13.30

11.

 

SP K / VII / 17

Kliniska - L godz. 8.00

L - Kliniska 13.30

12

 

SP K / VII / 19

Kliniska - L godz. 8.00

L - Kliniska 13.30

13

 

SP L / VII / 9

dojście godz. 8.00

dojście 13.30

14

 

SP Kr / VII / 10

Krępsko - L godz. 8.00

L - Krępsko 13.30

15

 

SP B / VII / 15

Białuń - L godz. 8.00

L - Białuń 13.30

16

 

SP M / VII / 13

Mosty- L godz. 8.00

L - Mosty 13.30

Objaśnienie : SP 2- Szkoła Podstawowa nr 2, SP 3 – Szkoła Podstawowa nr 3, SP 4 – Szkoła Podstawowa nr 4, SP 5 – Szkoła Podstawowa nr 5, SP K – Szkoła Podstawowa Kliniska , SP Kr – Szkoła Podstawowa Krępsko, SP B – Szkoła Podstawowa Białuń, SP M – Szkoła Podstawowa Mosty, SP L – Szkoła Podstawowa Lubczyna, L – Lubczyna , G – Goleniów, + 1 wychowawca

5. Szczegółowy program zajęć.

 

Program zajęć.

 

1

Świetlica. - Zasady bezpiecznego żeglowania, taklowanie łodzi, wyjście z portu, wejście do portu. Regulamin przystani. Etykieta jachtowa

 

2

Port – na DZ. - Klar łodzi– wyjście z portu na wiosłach.

 

3

Zatoka Lubczyńska. – Postawienie żagli. Manewry pod żaglami -zwroty przez sztag i rufę. Kursy względem wiatru w praktyce. Samodzielne sterowanie łodzią żaglową, praca na szotach . Dopłynięcie do Betonowca.

 

4

Zatoka Lubczyńska- Zrzucenie żagli, klar na łodzi i wejście do portu na wiosłach.

 

5

Krąg piknikowy. Ognisko z pieczeniem kiełbasek (własne kiełbaski), omówienie zajęć.

 


6. Sprzęt i wyposażenie niezbędne do realizacji projektu.

Lp

Nazwa sprzętu lub wyposażenia

Ilość

Uwagi

1

Łodzie wiosłowo – żaglowe DZ

2

 

2

Kamizelki asekuracyjne

32 szt.

 

3

Koła ratunkowe

6 szt.

 

4

Apteczka ratunkowa

2 szt.

 

 

7. Ubiór uczestników zajęć.
Uczestnicy zajęć powinni być ubrani swobodnie w spodnie, koszulkę, ciepłą bluzę lub sweter, (może to być dres sportowy), obuwie na gumowej, elastycznej podeszwie. Wskazane jest posiadanie kurtki przeciwdeszczowej (sztormiak), nakrycie głowy (czapkę z daszkiem), drugą parę butów.

 

8. Lista uczestników projektu ,, Goleniowska Szkoła pod żaglami”
Załącznik nr 1 do  pobrania doctutaj29.5 KB

 

9. Pisemna zgoda rodziców na udział w rejsie.
Załącznik nr 2 do pobrania doctutaj20 KB

 

Powodzenia A.Łukasiak

Szybki kontakt

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 25
72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 21 04
tel. 91 407 15 02
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Odwiedziny

Dziś11
Wczoraj137
Zeszły tydzień298
Ogolnie270381

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW JSTZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 25, 72-100 Goleniów,

 

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iodo.szczecin@gmail.com Telefon: 579 979 237,

 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki samorządu terytorialnego na   podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z   dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na   podstawie przepisów prawa,

 

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

 

- w dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich       sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do     przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody,

 

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 

- podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest dobrowolne.