Notice: Undefined property: stdClass::$tree in /public_html/portal/includes/menu.php on line 52 Lekcje w kajaku

Godziny otwarcia

dział organizacyjny:
pn.-pt. 7.30 - 16.00

dział księgowości i kadr:
pn - pt. 7.30 - 15.30

dział kultury fizycznej:
pn - pt.  7.30 - 15.30

Nasz adres

ul. Sportowa 25
72-100 Goleniów
tel./faks: 91 418 21 04
tel./faks: 91 407 15 02
tel. kom. 601 967 194 (po zamknięciu Działu Organizacyjnego)
www.osir.goleniow.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Marina Lubczyna

Marina Lubczyna
ul. Żeglarska 2
72-105 Lubczyna

tel: 91 419 16 12

kom. kierownik: +48 691 640 765
kom. bosman: +48 722 197 196

logo

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Posiadamy tanie miejsca na Twoją reklamę na terenie stadionu miejskiego, na Ośrodku Wodnym w Lubczynie oraz Zespole Boisk Sportowych (ORLIK II). Zadzwoń: 091 418 21 04 lub 091 407 15 02

 

Lekcje w kajaku

Wstęp.

Sport kajakowy należy do grupy sportów wodnych. Kajakarstwo to nie tylko rekreacja turystyczna, ale umiejętności praktyczne. Kajakarstwo to przygoda wielkiej wędrówki, współdziałania i obcowania z przyrodą. Kajakarstwo to działania inicjujące, wymagające od kajakarza ciągłej uwagi, szybkiej i celowej reakcji. Zaradność, spryt, pomysłowość, przytomność umysłu, rozsądek i stanowczość to cechy kształtowane między innymi przez kajakarstwo. Połączenie czynników naturalnych jak woda, słońce, wiatr i wszechstronny ruch dają ogromne możliwości w zakresie pracy wychowawczej z uczniem. Projekt ,, Lekcje w kajaku ” to propozycja edukacji wodnej skierowana do wszystkich uczniów klas ósmych publicznych szkół podstawowych gminy Goleniów. Projekt zakłada zapoznanie grupy docelowej z rekreacyjnym uprawianiem kajakarstwa i poznaniem piękna szlaku kajakowego ,,Meandry Iny”. Uczniowie klas ósmych wraz z wychowawcą klasy pod opieką instruktora i ratowników wodnych uczestniczyć będą w jednodniowym trwającym 5 - 6 godzin spływie kajakowym po rzece Inie. Głównym założeniem projektu jest pokazanie młodzieży nowej formy aktywności ruchowej i poznanie piękna rzeki Iny. Plan zakłada realizację projektu w każdym roku szkolnym, tak by wszyscy uczniowie kończący szkołę podstawową poznali kajakarstwo jako formę aktywności ruchowej. W danym roku szkolnym uczniowie podzieleni na 2-osobowe załogi będą zgodnie z harmonogramem realizować zajęcia praktyczne z kajakarstwa w wymiarze 5- 6 godzin. Szczegółowy zakres realizacji ,,Lekcje w kajaku” przedstawiony jest w harmonogramie realizacyjnym.

I. Cele ogólne programu.

1. Zapoznanie uczniów z nową formą aktywności ruchowej jaką jest kajakarstwo turystyczne. 2. Poznanie szlaku kajakowego ,,Meandry Iny” 3. Bezpieczny aktywny wypoczynek na wodzie.

II. Cele szczegółowe programu.

1. Wyposażenie uczniów w elementarną wiedzę o kajakarstwie turystycznym w zakresie: locji rzeki , budowy kajaka, wsiadania do kajaka, utrzymania równowagi, trzymania wiosła, techniki wiosłowania, sterowania podczas wiosłowania. 2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru. 3. Nauczenie nowych umiejętności i podniesienie sprawności fizycznej. 4. Poznawanie piękna rzeki Iny. 5. Umiejętność współdziałania w grupie. 6. Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych członków spływu.

III. Przewidywane osiągnięcia uczestników zajęć.

1.Kompetencje ogólne.

1. Zdobycie elementarnej wiedzy i umiejętności z kajakarstwa turystycznego. 2. Poznanie akwenu rzeki Iny. 3. Poprawienie ogólnej sprawności fizycznej. 4. Wzmocnienie pozytywnych cech charakteru.

IV. Opis projektu.

Projekt zakłada realizację w ósmych klasach publicznych szkół podstawowych zajęcia z kajakarstwa turystycznego. Uczniowie realizować będą w formie zajęć sportowo – rekreacyjnych spływ kajakowy rzeką Iną. Poznawać będą w praktyce zasady bezpiecznego, rekreacyjnego uprawiania kajakarstwa, budowę kajaka. Uczeni będą podstawowych umiejętności w zakresie wsiadania do kajaka, utrzymania równowagi, technik wiosłowania, sterowania kajakiem, płynięcia do przodu i tyłu. Poznają podstawowe zasady wykorzystania warunków nautycznych rzeki, zasady bezpiecznego i samodzielnego kierowania kajakiem. Każdy uczeń będzie wykonywał wyżej wymienione czynności jako kapitan i załogant kajaka. Projektem ,,Lekcje w kajaku” każdego roku szkolnego objęci będą wszyscy uczniowie ósmych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Goleniów. Uczniowie będą podzieleni na 2 osobowe załogi kajakowe. W załączeniu w pkt 9 Dobre rady. Proszę bardzo o wykorzystanie tych informacji i przygotowanie uczniów do spływu poprzez pogadankę na lekcji wychowawczej lub lekcji wychowania fizycznego.


1. Grupa docelowa objęta projektem.

Zbiorcze zestawienie oddziałów szkolnych, które wezmą udział w projekcie w roku szkolnym 2018- 2019.

 

Szkoła

Klasa

L. uczn.

L. osad 2 osob. kajaków

Wychowawca

Instruktor

Ratownicy

SP 2

VIII a

22

11

 

Ewa Frontczak

1 os.

2 os.

VIII b

22

11

 

Kajetan Struk

1 os.

2 os.

VIII c

24

12

 

Katarzyna Kawiak, K. Struk

1 os.

2 os.

VIII d

21

11

 

Kajetan Struk

1 os.

2 os.

Razem

4

87

45

 

 

 

 

SP 3

VIII

18

9

 

Agnieszka Kwiecień

1 os.

2 os.

Razem

1

18

9

 

 

 

 

SP 4

VIII a

22

11

 

Anna Gołębiowska

1 os.

2 os.

VIII b

16

8

 

Małgorzata Zajko

1 os.

2 os.

VIII c

23

12

 

Joanna Gutsche

1 os.

2 os.

VIII d

19

10

 

Maciej Kasprzak

1 os.

2 os.

VIII e

17

9

 

Alena Rudnicka

1 os.

2 os.

Razem

5

97

50

 

 

 

 

ZSP Kliniska

VIII a

18

9

 

Edyta Kudełko

1 os.

2 os.

VIII b

19

10

 

Anna Mikuś

1 os.

2 os.

Razem

2

37

19

 

 

 

 

Krępsko

VIII

14

7

 

Maja Zielonka

1 os.

2 os.

Razem

1

14

7

 

 

 

 

Białuń

VIII

13

7

 

Marek Kornak

1 os.

2 os.

Razem

1

13

7

 

 

 

 

Mosty

VIII

23

12

 

Marianna Welcz

1 os.

2 os.

Razem

1

23

12

 

 

 

 

Ogółem

15

289

149

 

 

 

 

 

  • Klasa integracyjna

 

 

 

2. Harmonogram realizacji projektu.

 

Szkoła

Klasa

L.uczniów

Termin zajęć

Godz. zajęć

Prowadz.

zajęcia

SP 2

VIII a

22

 

8.30-13.30

 

 

VIII b

22

 

8.30-13.30

 

 

VIII c

24

 

8.30-13.30

 

 

VIII d

21

 

8.30-13.30

 

 

Razem

4

87

 

 

 

SP 3

VIII

18

 

8.30-13.30

 

 

Razem

1

18

 

 

 

SP 4

VIII a

22

 

8.30-13.30

 

 

VIII b

16

 

8.30-13.30

 

 

VIII c

23

 

8.30-13.30

 

 

VIII d

19

 

8.30-13.30

 

 

VIII e

17

 

8.30-13.30

 

 

Razem

5

97

 

 

 

ZSP Kliniska

VIII a

18

 

8.30-13.30

 

 

VIII b

19

 

8.30-13.30

 

 

Razem

2

37

 

 

 

SP Krępsko

VIII

14

 

8.30-13.30

 

 

Razem

1

14

 

 

 

SP Białuń

VIII

13

 

8.30-13.30

 

 

Razem

1

13

 

 

 

ZSP Mosty

VIII

23

 

8.30-13.30

 

 

Razem

1

23

 

 

 

Ogółem

15

289

 

 

 

 


3. Kadra instruktorska i ratownicza.

 

L.p

Nazwisko i imię

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 


4. Dowozy uczniów. Zgodnie z informacją w piśmie przewodnim.

 

L.p

Termin zajęć.

Szkoła/ klasa / l. uczniów

Trasa transportu uczniów, godz. odjazd

 

 

 

Dojazd

Powrót

 

1.

 

SP 2 VIII a / 22+1

 

13.30

Bolesławice - Goleniów

2

SP 2 VIII b / 22+1

 

13.30

Bolesławice - Goleniów

3

 

SP 2 VIII c / 24+1

 

13.30

Bolesławice - Goleniów

4

 

SP 2 VIII d /21+1

13.30

Bolesławice - Goleniów

5

 

SP 3 VIII / 18+1

8.00

13.30

Helenów – Goleniów

Bolesławice - Helenów

6

 

SP 4VIII a / 22+1

 

13.30

Bolesławice - Goleniów

7

 

SP 4VIII b / 16+1

 

13.30

Bolesławice - Goleniów

8

 

SP 4VIII c / 23+1

 

13.30

Bolesławice - Goleniów

9

 

SP 4 VIII d / 19+1

 

13.30

Bolesławice - Goleniów

10

 

SP 4 VIII e / 17+1

 

13.30

Bolesławice - Goleniów

11

 

SP K VIII a / 18+1

8.00

13.30

Kliniska – Goleniów

Bolesławice - Kliniska

12

 

SP K VIII b / 19+1

8.00

13.30

Kliniska – Goleniów

Bolesławice - Kliniska

13

 

SP Kr VIII / 14+1

8.00

13.30

Krępsko – Goleniów

Bolesławice - Krępsko

14

 

SP B VIII / 13+1

8.00

13.30

Białuń – Goleniów

Bolesławice - Białuń

15

 

SP M VIII / 23+1

8.00

13.30

Mosty – Goleniów

Bolesławice - Mosty

Objaśnienie : SP 2- Szkoła Podstawowa nr 2, SP 3 – Szkoła Podstawowa nr 3, SP 4 – Szkoła Podstawowa nr 4, SP K – Szkoła Podstawowa Kliniska , SP Kr – Szkoła Podstawowa Krępsko, SP B – Szkoła Podstawowa Białuń, SP M – Szkoła Podstawowa Mosty, L – Lubczyna , G – Goleniów, + 1 wychowawca


5. Szczegółowy program zajęć.

 

Program zajęć.

1

Nabrzeże rzeki InyPodstawy teoretyczne: zasady bezpiecznego kajakowania, funkcje środków asekuracyjnych. Regulamin przystani kajakowej. Etykieta i zasady zachowania. Locja rzeki, Budowa kajaka .Wsiadanie i wysiadanie z kajaka, utrzymanie równowagi w kajaku. Trzymanie wiosła i ruch wiosłem. Techniki wiosłowania. Odejście i dojście od i do brzegu.

2

Rzeka Ina - Zajęcia praktyczne: przygotowanie sprzętu do pływania, wodowanie, wejście do kajaka, utrzymanie równowagi , odejście od brzegu, płynięcie do przodu, praca wiosłem, sterowanie za pomocą wiosła, skręcanie, płynięcie do tyłu, dobijanie do brzegu, pomostu ,wyjście z kajaka.

3

Rzeka Ina – Spływ kajakowy na wyznaczonej trasie rzeki.

4

Nabrzeże rzeki Iny – dopłynięcie do celu spływu, klar kajaków.

5

Krąg ogniskowy. Ognisko z pieczeniem kiełbasek (własne kiełbaski), omówienie zajęć.


6. Sprzęt i wyposażenie niezbędne do realizacji projektu.

 

L.p

Nazwa sprzętu lub wyposażenia

Ilość

Uwagi

1

Kajaki 2 osobowe

19 szt.

 

2

Kamizelki asekuracyjne

35 szt.

 

3

Sprzęt ratunkowy

2 komplety

 

4

Apteczka ratownicza

1 szt.

 

 

7. Lista uczestników projektu.
Z
ałącznik nr 1 do pobrania doctutaj28 KB

 

8. Pisemna zgoda rodziców na udział w projekcie.
Załącznik nr 2 do pobrania doctutaj20.5 KB

 

9. Dobre rady.

 a. ubiór i rzeczy które mogą się przydać podczas spływu: Uczestnicy zajęć powinni być ubrani swobodnie w spodnie , koszulkę, ciepłą bluzę lub sweter, (może to być dres sportowy), obuwie sportowe na elastycznej podeszwie. Ubiór uzależniony od pogody.Zabrać powinniśmy: scyzoryk uniwersalny, zapalniczkę lub zapałki, worki foliowe na śmieci, worki wodoodporne na rzeczy, wodoodporny pokrowiec na komórkę i inne dokumenty, czapka z daszkiem (dni słoneczne), kurtka przeciwdeszczowa, kremy przeciwsłoneczne, środek na komary, komplet ubrań na zmianę.

 b. ustalając trasę spływu dostosuj ją do możliwości najsłabszej lub najmniej doświadczonej osoby, pamiętaj aby dobrze ułożyć i zabezpieczyć ekwipunek w kajaku, dobrze zabezpiecz dokumenty, pieniądze i telefon komórkowy, staraj się nie wypuszczać wiosła z rąk, zawsze bacznie obserwuj stan rzeki – niebezpieczne progi obchodź brzegiem, nie przeszkadzaj wędkarzom i innym uczestnikom ruchu turystycznego, pozostawiaj miejsce biwakowania w co najmniej takim stanie, w jakim je zastałeś.

 c. bezpieczeństwo za prowadzenie spływu odpowiedzialna jest zawsze jedna osoba, dostosuj trasę spływu do możliwości i umiejętności uczestników, przed rozpoczęciem spływu sprawdź prognozę pogody na cały okres wyprawy,wzajemna asekuracja w trakcie spływu to konieczność, zawsze pływaj w kamizelce asekuracyjnej, należy liczyć się z możliwością wywrócenia kajaka, tempo spływu dostosuj zawsze do najsłabszych, pływaj zawsze na trzeźwo i nigdy nie spożywaj alkoholu podczas spływu.

 

10. Wademekum kajakarstwa.

Wademekum do pobrania tutaj

 

Szybki kontakt

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 25
72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 21 04
tel. 91 407 15 02
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Odwiedziny

Dziś23
Wczoraj41
Zeszły tydzień64
Ogolnie269925

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW JSTZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 25, 72-100 Goleniów,

 

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iodo.szczecin@gmail.com Telefon: 579 979 237,

 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki samorządu terytorialnego na   podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z   dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na   podstawie przepisów prawa,

 

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

 

- w dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich       sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do     przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody,

 

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 

- podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest dobrowolne.