Godziny otwarcia

dział organizacyjny:
pn.-pt. 7.30 - 16.00

dział księgowości i kadr:
pn - pt. 7.30 - 15.30

dział kultury fizycznej:
pn - pt.  7.30 - 15.30

Nasz adres

ul. Sportowa 25
72-100 Goleniów
tel./faks: 91 418 21 04
tel./faks: 91 407 15 02
tel. kom. 601 967 194 (po zamknięciu Działu Organizacyjnego)
www.osir.goleniow.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Marina Lubczyna

Marina Lubczyna
ul. Żeglarska 2
72-105 Lubczyna

tel: 91 419 16 12

tel. kom. kierownik  534 250 305
tel. kom. bosman 691 640 765
www.lubczyna.goleniow.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urodzinowy Bieg Nocny

Zgłoszenia na II Urodzinowy Bieg Nocny (19 maja 2017 r.) na 5 km

Lp.  Opłata Imię  Nazwisko  Miasto  Klub 
1 TAK Marcin Guzikiewicz Goleniów Rozbiegany Goleniów
2 TAK Sandra Jarosławska Goleniów -
3  TAK Piotr Sterna Police -
4 TAK Agnieszka Mścichowska Goleniów Rozbiegany Goleniów
5 TAK Marek Stefganicki Świnoujście Włóczykije Świnoujście
6  TAK Piotr Knieć Goleniów 220V
7 TAK Bartosz Pawlicki Marszewo -
8 TAK Seweryn Kacprzak Goleniów -
9 TAK Amadeusz Żaczkiewicz Świętoszewko -
10 TAK Jan Kwintal Krępsko -
11  TAK  Grzegorz Mazurek  Moracz  -
12 TAK Agnieszka Kostecka Munster Rozbiegany Goleniów
13 TAK  Emilia  Wolińska  Wolin  -
14 TAK  Karina  Skrzyńska  Wolin  -
15 TAK  Andrzej  Woliński  Wolin  -
16  TAK  Mariusz  Gess  Goleniów  Rozbiegany Goleniów
17 TAK  Robert  Krupowicz  Stawno  Gmina Goleniów
18 TAK  Beata  Szklar  Goleniów  OSP Świeszewo
19  TAK  Małgorzata  Spiczko  Szczecin  -
20  TAK  Maciej  Prieditis  Szczecin  -
21 TAK  Krzysztof  Garbacz  Goleniów  -
22  TAK  Adam  Miłoszewicz  Szczecin  -
23 TAK  Tomasz  Waszczuk  Szczecin  Waszczuk Team
24 TAK  Marta  Walancik  Goleniów  Rozbiegany Goleniów
25  TAK Artur Bobrowicz Goleniów 3 batalion logistyczny Glewice
26 TAK Arleta Gęga Goleniów -
27 TAK Karolina Senger  Tarnowo Podgórne  -
 28 TAK Kamilia Węgrzyńska Goleniów  -
 29  TAK Michał Łukasiak Goleniów  -

II Urodzinowy Bieg Nocny na 5 km z okazji "Urodzin miasta Goleniowa"

 

1. CEL IMPREZY:

Promowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. Promocja miasta Goleniowa w dniu urodzin.

2. ORGANIZATOR:

Gmina Goleniów. 72-100 Goleniów. Pl. Lotników 1.

Ośrodek Sportu i Rekreacji. 72-100 Goleniów. Ul. Sportowa 25. tel +48914182104.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu: Jacek Kostrzeba, w godzinach 8.00-15.30, kom. +48601772170.

Strona internetowa: www.osir.goleniow.pl

3. TERMIN BIEGU, MIEJSCE, DYSTANS, LICZBA UCZESTNIKÓW:

Piątek 19 maja 2017 roku. Bieg na dystansie 5 km zostanie przeprowadzony na 6 torowej bieżni o nawierzchni syntetycznej stadionu miejskiego OSiR w Goleniowie ul. Sportowa 25.
Limit uczestników zawodów 100 osób. Po wyczerpaniu miejsc startowych na liście podstawowej tworzy się listę rezerwową od numeru 101 do 120, w ilości 20 zawodników, którzy dokonają rejestracji i w kolejności zgłoszeń będą mogli wystartować w przypadku nie zgłoszenia się w dniu biegów do weryfikacji części zawodników z podstawowej 100 osobowej grupy. Zawodnicy rezerwowi którzy w kolejności będą dopuszczani do biegu opłatę startową wniosą podczas dodatkowej weryfikacji. Bieg będzie rozgrywany w seriach po 25 zawodników. Dla osiągnięcia jak najlepszych wyników czasowych, serie biegów zostaną ustalone na podstawie deklarowanego rekordu życiowego zawodnika na dystansie 5 km lub 10km. Kobiety i mężczyźni biegają w seriach razem, zgodnie z podanymi rekordami życiowymi. Organizator wprowadza limit czasowy dla uczestników zawodów i wynosi on 30 minut.

4. PROGRAM:

godz. 18:30 – 19.30 - otwarcie biura zawodów i weryfikacja zawodników z listy podstawowej od nr 1 do 100,

godz. 19:30 – 19.45 - dodatkowa weryfikacja zawodników z listy rezerwowej od nr 101 do 120,

godz. 20:15 – start 1 serii biegu,

godz. 20:45 - zakończenie biegu,

ok. godz. 20:50 - start 2 serii biegu,

ok. godz. 21:20 - zakończenie biegu,

ok. godz. 21:25 - start 3 serii biegu,

ok. godz. 21:55 - zakończenie biegu,

ok. godz. 22:00 - start 4 serii biegu,

ok. godz. 22:30 - zakończenie biegu,

ok. 30 min po zakończeniu ostatniego biegu odbędzie się uroczyste zakończenie zawodów i wręczenie nagród. W przypadku mniejszej ilości serii biegów, program minutowy może ulec zmianie. Ostateczny program minutowy zawodów podany zostanie bezpośrednio po zakończeniu weryfikacji.

5. ZGŁOSZENIA, WPISOWE I INNE INFORMACJE:

A. Zgłoszenia elektroniczne poprzez formularz zgłoszeniowy pdftutaj99.1 KB dostępny na stronie internetowej www.osir.goleniow.pl. Zgłoszenia osobiste do biegu będą również przyjmowane w sekretariacie OSiR, ul. Sportowa 25 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.30. Termin przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 10 kwietnia, a kończy 17.05.2017 r. lub w momencie wyczerpania limitu 100 zgłoszeń. Zawodnikom zostaną przydzielone numery startowe, po poprawnej rejestracji i wpłaceniu opłaty startowej. W momencie wyczerpania limitu zgłoszeń, tworzy się listę rezerwową od numeru 101 do 120 w ilości 20 zawodników. Zawodnicy z listy rezerwowej nie dokonują opłaty startowej. W kolejności zgłoszeń będą mogli wystartować w przypadku nie zgłoszenia się w dniu zawodów części zawodników z podstawowej 100 osobowej grupy. Decyzja o dopuszczeniu zawodników z listy rezerwowej podjęta będzie w dniu biegu po weryfikacji listy podstawowej. Zawodnicy rezerwowi którzy w kolejności zgłoszeń będą dopuszczani do biegu, opłatę startową wniosą podczas dodatkowej weryfikacji.

B. Wpisowe w wysokości 40 zł od zawodnika należy wpłacić na konto: 09 1020 4812 0000 0902 0159 8416 w przeciągu 2 dni od rejestracji na liście zgłoszeń. W przypadku nie opłacenia wpisowego w terminie, zawodnik wykreślany jest z listy zgłoszeń. W tytule przelewu należy podać: Bieg na 5 km, imię i nazwisko. W siedzibie OSiR w Goleniowie na ul. Sportowej 25, w wyżej wymienionym terminie, przyjmowane będą zapisy osobiste i tylko wpłaty gotówkowe. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Wpisowe raz uiszczone nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego uczestnika biegu oraz przeniesieniu na inne imprezy Organizatora. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

C. Informacje. Organizator ustala, że w zawodach może wystartować maksymalnie 100 osób. Do startu dopuszczeni zostaną wyłącznie zawodnicy – kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 16 rok życia, którzy zgodnie z zapisami ppkt A i B dokonali zgłoszenia, wnieśli stosowną opłatę startową, zmieszczą się w limicie miejsc oraz zostaną pozytywnie zweryfikowani poprzez podpisanie formularza weryfikacyjnego w dniu biegu. Podczas weryfikacji należy przedstawić dowód osobisty, następnie zawodnikom zostanie wydany pakiet startowy. Bieg odbędzie się bez podziału na kategorie wiekowe.

6. NAGRODY:

Nagrody finansowe odpowiednio 300, 200, 100 złotych za miejsca I , II i III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn.

Medale dla wszystkich, którzy ukończą bieg.

Nagroda dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika zamieszkałych w Gminie Goleniów.
Dodatkowo 10 nagród rzeczowych zostanie wręczonych zawodnikom, którzy w klasyfikacji końcowej zajmą miejsca podane przez Organizatora przed rozpoczęciem I serii biegów.

7. ŚWIADCZENIA

Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe koszulki, napoje i poczęstunek.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) W biegu mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych.

2) Każdy uczestnik biegu musi posiadać dowód tożsamości.

3) Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

4) Organizator ze względu na bezpieczeństwo zabrania startu w butach z kolcami.

5) Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dopełnienie wszystkich formalności w biurze, w tym akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu weryfikacyjnym.

6) Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Podpisanie listy zgłoszeniowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu. W tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

7) Organizator zapewnia kwalifikowaną pierwszą pomoc przedmedyczną.

8) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.

9) Poprzez zgłoszenie się do udziału w biegu, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika.

10) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym pdftutaj99.1 KB w związku z uczestnictwem w biegu organizowanym przez OSiR Goleniów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz.883).

11) Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:

a) administratorem danych osobowych uczestnika biegu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie.

b) dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją biegu,

c) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom,

d) dane osobowe mogą być przekazywane do ZUS i Urzędu Skarbowego w przypadku przyznania uczestnikowi nagrody pieniężnej,

e) przysługuje uczestnikowi prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania,

f) podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w biegu.

12) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

13) We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania biegu a nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie.

Andrzej Łukasiak

Formularz zgłoszeniowy pdftutaj99.1 KB

Szybki kontakt

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 25
72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 21 04
tel. 91 407 15 02
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Odwiedziny

Dziś6
Wczoraj63
Zeszły tydzień366
Ogolnie218455

Kubik-Rubik Joomla! Extensions