Notice: Undefined property: stdClass::$tree in /public_html/portal/includes/menu.php on line 52 Regulamin XXVIII Goleniowskiej Mili Niepodległości

Godziny otwarcia

dział organizacyjny:
pn.-pt. 7.30 - 16.00

dział księgowości i kadr:
pn - pt. 7.30 - 15.30

dział kultury fizycznej:
pn - pt.  7.30 - 15.30

Nasz adres

ul. Sportowa 25
72-100 Goleniów
tel./faks: 91 418 21 04
tel./faks: 91 407 15 02
tel. kom. 601 967 194 (po zamknięciu Działu Organizacyjnego)
www.osir.goleniow.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Marina Lubczyna

Marina Lubczyna
ul. Żeglarska 2
72-105 Lubczyna

tel: 91 419 16 12

kom. bosman/kierownik: +48 691 640 765

logo

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Regulamin XXVIII Goleniowskiej Mili Niepodległości

 

Regulamin
XXVIII Goleniowskiej Mili Niepodległości
o Puchar Burmistrza Gminy Goleniów
i Biegu Gaz-System S.A. na 10 km

 

I. CEL IMPREZY

 • uczczenie 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej,
 • promocja Goleniowa,
 • promocja partnerów biegów.

 

II. ORGANIZATOR

 • Gmina Goleniów,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji, 72-100 Goleniów, ul. Sportowa 25 GPS 53º33'30'' N, 14º49'31''E
  tel/faks: 91 418 21 04, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , www.osir.goleniow.pl

Biuro Zawodów:
– od poniedziałku do piątku 8.00-15.00 - sekretarait OSiR
– w dniu imprezy od godz. 8.00 - hala sportowa przy ul. C.K. Norwida


III. TERMIN I MIEJSCE BIEGÓW

Biegi odbędą się dnia 11 listopada 2016 r. w Goleniowie, województwo zachodniopomorskie.


IV. PROGRAM ZAWODÓW

Uroczyste otwarcie zawodów przez Burmistrza Gminy Goleniów godz. 10.30
1. Bieg przedszkolaków na dystansie 300 m
1. Dziewczęta (rocznik 2010 i młodsze) godz. 11.00
2. Chłopcy (rocznik 2010 i młodsi) godz. 11.15
2. Bieg dzieci – około 600 m
3. Chłopcy rocznik 2008-2009 godz. 11.45
4. Dziewczęta rocznik 2008-2009 godz. 12.00
5. Chłopcy rocznik 2006-2007 godz. 12.15
6. Dziewczęta rocznik 2006-2007 godz. 12.30
7. Chłopcy rocznik 2004-2005 godz. 12.45
8. Dziewczęta rocznik 2004-2005 godz. 13.00
3. Mila młodzieży - 1609 m
9. Chłopcy rocznik 2002-2003 godz. 13.15

10. Dziewczęta rocznik 2002-2003

godz. 13.25
11. Chłopcy rocznik 2000-2001, 1998-1999 godz. 13.35
12. Dziewczęta rocznik 2000-2001, 1998-1999 godz. 13.45
4. Mila OPEN
Prezentacja zawodników godz. 13.55
13. Mila OPEN godz. 14.00
5. Bieg GAZ-SYSTEM S.A. na 10 km
Prezentacja zawodników godz. 14.30
14. Bieg GAZ -SYSTEM S.A. na 10 km godz. 14.35


V. TRASA BIEGÓW

1. 300 m – bieg przedszkolaków, nawierzchnia asfaltowa, prosty odcinek drogi ul. C.K. Norwida. Start do biegu na wysokości stacji paliw, meta na wysokości bramy głównej Stadionu.

2. Bieg dzieci – ok. 600 m, nawierzchnia asfaltowa. Start do biegów na ul. Szczecińskiej przed stacją paliw - w miejscu startu biegu na 10km. Bieg przebiegać będzie ulicami: Szczecińską i C. K. Norwida. Meta na wysokości bramy głównej stadionu.

3. Mila młodzieży – ok. 1609 m, nawierzchnia asfaltowa – 1 okrążenie. Start do biegów – rondo Siostry Marii Matijczuk. Bieg przebiegać będzie ulicami: Sportową, Szczecińską i C. K. Norwida. Meta na wysokości bramy głównej stadionu.

4. Mila Open – 1609 m, nawierzchnia asfaltowa – 1 okrążenie. Start do biegów – rondo Siostry Marii Matijczuk. Bieg przebiegać będzie ulicami: Sportową, Szczecińską i C. K. Norwida. Meta na wysokości bramy głównej stadionu.

5. Bieg Gaz-System S. A. na 10 km, nawierzchnia asfaltowa – 3 okrążenia oznaczone znakami pionowymi i poziomymi. Start do biegu na ul. Szczecińskiej przed stacją paliw. Bieg przebiegać będzie ulicami: C. K. Norwida, gen. W. Andersa, M. Konopnickiej, J. Matejki, Akacjową, Lipową, Szczecińską. Meta na wysokości bramy głównej stadionu. Dla zachowania jak najlepszych warunków startu, zawodnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych - zgodnie z oznaczeniami czasowych sektorów startowych.

 


mapa-mila-2016

 

VI. ZGŁOSZENIA

1. Do biegów dziecięcych i młodzieżowych zgłoszenie następuje poprzez wykupienie karty startowej. Karty startowe będą do nabycia w przedszkolach, szkołach gminy Goleniów w terminie od 10 października do 4 listopada. W sekretariacie OSiR karty startowe do nabycia od 10 października do 10 listopada. W dniu zawodów 11 listopada karty startowe będzie można nabyć od godz. 8.00 do 13.00 lub do wyczerpania limitu 2500 kart startowych, w Biurze Zawodów na hali sportowej przy ul. C.K Norwida. W biegach dzieci i młodzieży nie ma zgłoszeń elektronicznych.

2. Zgłoszenia do biegów Open na Milę i Gaz - System S.A. na 10 km
a) elektronicznie: przyjmowane są od 1 marca do 6 listopada 2016 roku do godz. 24.00. przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl. Wszyscy rejestrujący się w ten sposób mają obowiązek dokładnego wypełnienia zgłoszenia i dokonania wpisowego. Elektroniczne zgłoszenie i dokonanie wpisowego warunkują wpisanie na listę startową. Prosimy przy zgłoszeniu o podanie e-maila, adresu zwrotnego na który prześlemy informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia.
Zawodnicy zobowiązani są do wniesienia wpisowego niezwłocznie po dokonaniu rejestracji elektronicznej, najpóźniej do 2 dni od zgłoszenia. Za termin wniesienia wpisowego uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia wpisowego w Biurze Zawodów. Zawodnicy, który nie uiszczą wpisowego w terminie będą usuwani z listy zgłoszeń. Dnia 9 listopada do godz. 16.00 na stronie organizatora (www.osir.goleniow.pl) zamieszczona zostanie lista zawodników, którzy spełnili wymogi elektronicznej rejestracji. W przypadku późnego uiszczenia wpisowego dnia 8 listopada istnieje ryzyko braku potwierdzenia u organizatora dokonanej wpłaty. Takie osoby nie znajdą się na elektronicznej liście startowej i zmuszone będą do rejestracji osobistej w dniu imprezy. Prosimy te osoby o zabranie ze sobą i przedstawienie przy weryfikacji kopii dokonanej wpłaty.

b) osobiste: w sekretariacie OSiR od poniedziałku do piątku w terminie od 1 marca do 4 listopada w godz. od 8.00 do 15.00.

Dokonanie rejestracji i wniesienie wpisowego w terminie do 30 września 2016 r. warunkuje otrzymanie koszulki w deklarowanym rozmiarze.

Po 6.11.2016r. nie ma możliwości zgłoszenia się i wykupienia pakietu startowego!


VII. WPISOWE DO BIEGÓW

1. Biegi przedszkolaków na 300 m, dzieci na 600 m i młodzieży na Milę – 5 zł.
2. Biegi Open na Milę i Bieg Gaz-System S.A. na 10 km

 • w terminie do 30. IX do godz. 24.00 - 50 zł
 • w terminie 1. X – 31. X do godz. 24.00 - 60 zł 
 • w terminie 1. XI- 8. XI do godz. 24. 00 - 100 zł

3. Przelewy wpisowego prosimy dokonywać na konto 04 1240 3839 1111 0010 2163 9631 w przeciągu 2 dni od rejestracji na liście zgłoszeń. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko oraz dystans na którym się biegnie. W siedzibie OSiR w Goleniowie na ul. Sportowej 25 w terminie do 4 listopada przyjmowane będą zapisy osobiste i tylko wpłaty gotówkowe.
4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
5. Wpisowe raz uiszczone nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego uczestnika biegu oraz przeniesieniu na inne imprezy Organizatora. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
6. Prawo bezpłatnego startu w Biegach Open pod warunkiem zgłoszenia się mają:
a) Osoby powyżej 70 roku życia.
b) Osoby zwolnione z wpisowego przez Organizatora.
7. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym biegów na stronie internetowej lub w Biurze Zawodów i wpływu na konto Organizatora wpisowego.
8. Wpisowe jest przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych biegów i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego.
9. Organizator zweryfikuje prawo do bezpłatnego startu w biegach podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów. W przypadku niespełnienia kryteriów, o których mowa w pkt. VII, ust. 6, obowiązywać będzie wpisowe startowe w wysokości 100,00 zł.
10. Wpisowe raz uiszczone nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie odbycia się XXVIII Goleniowskiej Mili Niepodległości z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
11. W przypadku dokonywania płatności, przy których konieczne jest opłacenie prowizji banku lub innej instytucji pośredniczącej w płatności, do wpisowego należy doliczyć kwotę równą wysokości prowizji. W przypadku nie opłacenia prowizji przez Uczestnika, rejestracja nie będzie możliwa.
12. Koszty wpisowego, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy biegów lub organizacje delegujące.
13. W ramach wpisowego Uczestnik otrzymuje pakiet startowy, którego zawartość zostanie podana za pośrednictwem strony internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem biegów.

 

VIII. UCZESTNICTWO

1. Warunki ogólne udziału w biegach.
1.1. Akceptacja i zobowiązanie do przestrzegania IAAF, przepisów PZLA oraz niniejszego Regulaminu.
1.2. Udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia, życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
1.3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji biegów, w tym na zamieszczanie ich w przekazach medialnych.
1.4. Wyrażenie zgody na wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii, zapisu wideo itp. wizerunku.
1.5. Dokonania zgłoszenia i wpisowego zgodnie z zasadami zawartymi w punktach VI i VII Regulaminu.

2. Biegi przedszkolaków na 300 m, dzieci na 600m i młodzieży na Milę
2.1. W poszczególnych biegach dziecięcych (w tym przedszkolaków) prawo startu mają wyłącznie dzieci z danych roczników, które wykupią kartę startową w przedszkolach, szkołach Gminy Goleniów, w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów. Uczestnicy biegów dziecięcych i młodzieżowych na mecie oddają wypełnioną drukowanymi literami kartę startową. Brak karty startowej na mecie jest równoznaczny z nie sklasyfikowaniem uczestnika oraz nie otrzymaniem przez niego nagród.
2.2. W biegach dziecięcych i młodzieżowych Organizator przewiduje start nie więcej niż 2500 osób łącznie.
2.3. W biegu przedszkolaków uczestnicy muszą samodzielnie przebiec trasę biegu.

3. Biegi Open na Milę i Bieg Gaz-System S.A. na 10 km.
3.1. W biegu Gaz-System S.A. na 10 km prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej na dzień 10 listopada 2016 roku ukończyły 18 rok życia.
3.2. W biegu Gaz-System S.A. na 10 km dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn służb mundurowych. W przypadku zawodników służb mundurowych należy w zgłoszeniu do zawodów w odpowiedniej komórce wpisać drukowany znak X.
3.3. Wszyscy zawodnicy w biegach Open na Milę i 10 km muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów poprzez odbiór pakietu startowego.
3.3.1. Odbiór pakietów w dniach od 7 do 10 listopada 2016 r. godz. 12.00-20.00, w Biurze Zawodów na hali sportowej przy ul. C. K. Norwida oraz 11 listopada, w dniu biegów od 8.00 do 13.00 w Biurze Zawodów na hali sportowej przy ul. C. K. Norwida. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest osobiste zgłoszenie się i okazanie dowodu tożsamości. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie pisemnego upoważnienia oraz kserokopii dowodu osobistego tej osoby.
3.3.2.Każdy zawodnik odbierający pakiet jest zobowiązany do złożenia deklaracji uczestnictwa w Biurze Zawodów. Podpisując deklarację uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakichkolwiek ubezpieczeń na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
3.3.3. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres uczestnika, odbiór pakietów odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.4. Zawodnik ma prawo startu tylko w jednym biegu Open.
3.5. Zaproszony zawodnik ma obowiązek uczestniczyć w prezentacji.
3.6. Dekoracje zawodników w klasyfikacji generalnej i innych następują bezpośrednio po biegu.
3.7. W biegach mogą brać udział osoby zdrowe, posiadające aktualne badania lekarskie, nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Każdy zawodnik uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność. Za stan zdrowia dzieci odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
3.8. Pomiar czasu w biegach Open odbywa się za pomocą chipów. Dla pierwszych 50 zawodników na mecie (niezależnie od płci) mierzony jest czas brutto, tj. od strzału startera do przekroczenia linii mety, dla pozostałych - czas netto, tj. od przekroczenia linii startu do linii mety.
3.9. Zawodnicy na mecie nie posiadający oryginalnego numeru startowego i chipa nie będą sklasyfikowani.
3.10. Decyzje służb medycznych dotyczące udziału w biegu są ostateczne i nieodwołalne.
3.11. Podczas biegów przewidziana jest wyrywkowa kontrola antydopingowa.
3.12. Uczestników biegów obowiązują przepisy IAAF, PZLA oraz niniejszy Regulamin.
3.13. Po zakończonym biegu chipy należy zwrócić organizatorowi. W przypadku nie zwrócenia chipów zawodnik zostanie obciążony kwotą 50 zł.

 

IX. PUNKTY MEDYCZNE, KONTROLNE I Z NAPOJAMI

1. Biegi zabezpieczone będą przez karetkę pogotowia jadącą za biegaczami i w punkcie na wysokości linii mety, obsługiwanym przez ratowników medycznych.
2. W biegu Gaz-System S.A. na 10 km ustawiony będzie punkt z napojami na ul. C. K. Norwida.
3 Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek uczestników.
4. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na każdym okrążeniu. Sędziowie będą spisywali numery startowe uczestników skracających trasę. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

 

X. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Biegi przedszkolaków 300 m – nie jest prowadzona klasyfikacja generalna. Wszyscy uczestnicy otrzymują jednakowe upominki, medale i dyplomy.
2. Biegi dzieci na 600 m i młodzieży na Milę -– klasyfikacja generalna dziewcząt i chłopców. Nagrody rzeczowe dla pierwszych 6 zawodników. Wszyscy uczestnicy otrzymują jednakowe upominki, medale i dyplomy.
3. Bieg Mila Open (1609 m) – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn - nagrody pieniężne dla pierwszych 6 zawodników. Klasyfikacja wiekowa K i M (min. 3 sklasyfikowanych) oraz klasyfikacja mieszkańców gminy Goleniów (min. 3 sklasyfikowanych) – za miejsca I-III nagrody rzeczowe. Wszyscy zawodnicy otrzymują medale, dyplomy i koszulki. Wprowadza się w klasyfikacji generalnej K i M dodatkowo nagrody pieniężne za pobicie rekordu trasy. Pula nagród zostanie podana na stronie organizatora biegu.
4. Bieg Gaz-System S.A. na 10 km – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn - nagrody pieniężne dla pierwszych 6 zawodników. Klasyfikacja wiekowa K i M (min. 3 sklasyfikowanych) oraz klasyfikacja mieszkańców gminy Goleniów (min. 3 sklasyfikowanych) – za miejsca I-III nagrody rzeczowe. Wszyscy zawodnicy otrzymują medale, dyplomy i koszulki. Wprowadza się w klasyfikacji generalnej K i M dodatkowo nagrody pieniężne za pobicie rekordu trasy. Pula nagród zostanie podana na stronie organizatora biegu.
5. Bieg Gaz-System S.A. na 10 km – klasyfikacja indywidualna branżowa służb mundurowych kobiet i mężczyzn - za miejsca I - III Puchary Miejscowych Komendantów Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej i Zakładu Karnego.
6. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, który każdy zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Na trasie biegu znajdować będą się maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie jest równoznaczna z dyskwalifikacją.
8. Klasyfikacja wiekowa prowadzona jest w przedziałach: KiM 18-29 lat, KiM 30-39 lat, KiM 40-49 lat, KiM 50-59 lat, KiM 60-69 lat, KiM 70 i powyżej.
9. Organizator ustala limit czasu przeznaczony na ukończenie biegu w granicach 1 godz. 40 min, liczony od strzału startera (czas brutto). Zawodnicy dobiegający do mety po tym czasie nie będą klasyfikowani.
10. Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 1 godz. 40 min. od strzału startera zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
11. Uczestnicy, którzy po upływie Regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów Ustawy o ruchu drogowym oraz Kodeksu Cywilnego.

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz wizerunku - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniana będzie informacja o imprezie.
4. Uczestnik biorąc udział w biegu jednocześnie udziela organizatorowi niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach ekploatacji:
4.1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
4.2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w biegach.
4.3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
4.4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
4.5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4.6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
4.7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
4.8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegach w postaci zdjęć z trasy biegów.
5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Przekazywanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
3. Na trasie biegu przebywać mogą jedynie uczestnicy biegów, obsługa biegów oraz osoby i pojazdy posiadające przepustkę Organizatora. Przebywanie na trasie XXVIII Goleniowskiej Mili Niepodległości bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking.
4. Oficjalne wyniki biegów zostaną podane na stronie organizatora biegów w ciągu 24 godzin od zakończenia biegów.
5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 12 listopada 2016 r. do godz. 12.00 na adres mailowy osir@osir.goleniów.pl Protesty będą rozpatrzone w trybie pilnym.
6. Depozyty: zawodnicy mają możliwość zdeponowania rzeczy w depozycie znajdującym się w przebieralniach, gdzie otrzymają worek oznaczony numerem. Worek można odebrać tylko na podstawie drugiego egzemplarza numeru. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru depozytu, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
7. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni i natrysków znajdujących się na stadionie.
8. XXVIII Goleniowska Mila Niepodległości jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
9. Ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w biegach Open oraz charakter trasy, organizator wprowadza limit liczby uczestników biegów oraz dopuszcza wcześniejsze zakończenie przyjmowania zgłoszeń. Limit uczestników w biegach: w biegach dzieci i młodzieży – 2500 zawodników, Mila Open - 200 zawodników, Bieg Gaz-System S.A. na 10 km - 1200 zawodników.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
11. Zgłoszenie do biegów i uiszczenie wpisowego jest równoznaczne z przyjęciem, wyrażeniem zgody, zaakceptowaniem i przestrzeganiem zapisów Regulaminu.
12. Zawartość pakietów startowych zostanie podana w późniejszym terminie.
13. Dla zawodników biegów OPEN po biegu przygotowany będzie ciepły posiłek.
14. Uczestników biegów obowiązują przepisy IAAF (International Association of Athletics Federations), dostępne na stronie internetowej www.iaaf.org i PZLA (Polski Związek Lekkiej Atletyki), dostępne na stronie internetowej www.pzla.pl oraz niniejszy Regulamin.
15. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników biegów. Organizator ma prawo usunąć z terenu biegów osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg biegów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem, przepisami IAAF oraz PZLA.
15. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w biegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas Goleniowskiej Mili.
16. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja.
17. Organizator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na stronie internetowej.


Organizator

Szybki kontakt

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 25
72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 21 04
tel. 91 407 15 02
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Odwiedziny

Dziś20
Wczoraj78
Zeszły tydzień98
Ogolnie248838

Kubik-Rubik Joomla! Extensions